การปลูกต้นไม้

การปลูกต้นดอกรักดอกรักจัดว่า่เป็นวัชพืชเเละพืชเป็นพิษเป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อนอายุหลายปีต้นขนานย่อมไม่สูงมากนักขยายพันธ์โดยเมล็ด


แหล่งอ้างอิง : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดย : เด็กชาย กัมพล บัวงาม, โรงเรียนวัดแหลมพ้อ, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547