ปลาเทศบาล

       ปลาเทศบาล  ปลาซัคเกอร์
ชื่อวิทย์         Plecostomus  spp.
ชื่ออังกฤษ    suckmouth  catfishes

       ถิ่นที่อยู่อาศัย...ปลาเทศบาลเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล  ถูกสั่งเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้เป็นปลาที่ทำความสะอาดตู้ปลา

       รูปร่างลักษณะ...ปลาเทศบาลเป็นปลาที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับปลาดุก  ปลาแขยง  ปลากด  เป็นปลาที่มีรูปร่างน่ากลัว  พื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนเทา  มีลายดำประกระจายอยู่ทั่วตัว  ครีบอกมีเงี่ยงแข็ง  ครีบหลังเป็นครีบกระโดงมีขนาดใหญ่  หางเป็นแฉกเว้าลึก  ปลายหางด้านบนและล่างยาวแหลม  เกล็ดมีขนาดใหญ่และแข็งคล้ายมีหนามห่อหุ้มตัว

 

       อุปนิสัย...เป็นปลาที่ชอบเกาะนิ่งอยู่กับที่ตามด้านข้างของตู้ปลา  โขดหิน  ชอบหากินตามพื้นตู้ปลาซึ่งมีเศษอาหาร  ตะใคร่น้ำ  มีความแข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อม  เข้ากันได้ดีกับปลาทุกชนิด

      การเลี้ยงดู...ตู้ปลาควรมีปลาเทศบาล 1 - 2 ตัวเพื่อช่วยเก็บเศษอาหารที่เหลือจากปลาตัวอื่นกิน  หากให้อาหารปลาน้อยเกินไป  ปลาเทศบาลจะแย่งอาหารปลากิน  ห้ามเลี้ยงปลาเทศบาลร่วมกับปลาที่มีเมือกหรือมีกลิ่นคาวจัดเพราะปลาเทศบาลจะดูดกินเมือกจากตัวปลาจนเป็นแผลและอาจถึงตายได้


     การแพร่พันธุ์...ควรให้ปลาเทศบาลอยู่กันเป็นฝูงเพื่อจับคู่กันเอง  ตัวเมียจะวางไข่เกาะติดตามโพรงไม้และหิน ในบริเวณที่ค่อนข้างสลัว

โดย : นาง สุทธิลักษณ์ วัฒนกุล, โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, วันที่ 18 ตุลาคม 2545