เทียนไขสมุนไพรไล่ยุง

เทียนไขสมุนไพรไล่ยุง

ปัจจุบันถ้าจะพูดถึงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค สัตว์อันดับต้นๆที่เราคิดคงหนีไม่พ้น "ยุง" เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายต่างๆ ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก อาทิ โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก นอกจากนั้น ยุงยังเป็นตัวก่อความรำคาญให้แก่มนุษย์ จึงได้มีการใช้สารเคมีนานาชนิดในการปราบยุง ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดี แต่ผลข้างเคียงจากการใช้สารสังเคราะห์เหล่านั้นย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังผลมาถึงมนุษย์ในที่สุด

จากการศึกษาพบว่า มีสมุนไพรบางชนิดสามารถกำจัดยุงได้ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงได้ศึกษาพีชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก ซึ่งก็คือ "มะกรูด" พบว่าเปลือกผิวมะกรูดมีสารจำพวกน้ำมันหอมระเหย a mysterious flora-citrus aroma ที่สามารถไล่ยุงได้ และจากการทดลองเพิ่มเติม เราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยนั้นมาใช้ในรูปผลิตภัณฑ์เทียน โดยให้มีส่วนผสมของผิวเปลือกมะกรูดปั่นละเอียด 14% ซึ่งจะได้เทียนที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมากที่สุด ส่วนวิธีการทำนั้นก็ง่าย เหมือนการทำเทียนธรรมดาทั่วๆไป เพียงแต่เราเติมผงผิวเปลือกมะกรูดเข้าไปเท่านั้น จากเทียนธรรมดาที่ให้เพียงแค่แสงสว่าง กลับสามารถไล่ยุงได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

"สิ่งแวดล้อมคือชีวิต" คำกล่าวนี้ยังเป็นจริงเสมอ ในเมื่อวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำได้ไม่ยากเลย อย่างเช่นการใช้เทียนไขไล่ยุงนี้ ก็ถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากพืชให้คุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยใช้ของไทย ที่มาจากความคิดและภูมิปัญญาของคนไทยล้วนๆ จากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและราคาถูกในประเทศ แทนการซื้อของจากนอกประเทศที่ทำให้เงินตรารั่วไหลและเสียดุลการค้า

ประโยชน์

1.     ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

2.     ตระหนักถึงคุณค่าของพรรณพืช เราสามารถใช้พืชให้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน

3.     ได้รับประโยชน์จากแสงเทียนและสามารถไล่ยุงไปพร้อมๆกัน

4.     ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีไล่ยุง

ขั้นตอนการทำเทียน

1.     นำผิวเปลือกมะกรูดไปตากแดดทิ้งไว้จนแห้ง (ประมาณ 2 วัน) แล้วปั่นละเอียด

2.     ใส่น้ำลงในหม้อต้มน้ำให้ร้อน

3.     ใส่เนื้อเทียนลงไป ในกระป๋อง 43 กรัม คนเนื้อเทียนในกระป๋อง ให้ละลาย

4.     เมื่อเทียนละลายแล้ว ใส่ผิวเปลือกมะกรูดแห้งปั่น 7 กรัม ลงไปในกระป๋อง

5.     ใช้คีมจับกระป๋อง เทน้ำเทียนลงในแม่พิมพ์ที่ใส่ไส้เทียนและทาด้วยน้ำมันไว้แล้ว ตั้งแม่พิมพ์ในแนวนอนให้ตกตะกอนข้างใดข้างหนึ่ง ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงให้เทียนแห้งสนิท แล้วแกะแม่พิมพ์ออก

น.ส. อัมพา สมศักดิ์

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา

 

 แหล่งอ้างอิง : โครงงานทดลองสมุนไพรไล่ยุง รร.เตรียมอุดมศึกษา

เทียนไขสมุนไพรไล่ยุง

ปัจจุบันถ้าจะพูดถึงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค สัตว์อันดับต้นๆที่เราคิดคงหนีไม่พ้น "ยุง" เนื่องจากยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายต่างๆ ที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมาก อาทิ โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก นอกจากนั้น ยุงยังเป็นตัวก่อความรำคาญให้แก่มนุษย์ จึงได้มีการใช้สารเคมีนานาชนิดในการปราบยุง ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดี แต่ผลข้างเคียงจากการใช้สารสังเคราะห์เหล่านั้นย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังผลมาถึงมนุษย์ในที่สุด

จากการศึกษาพบว่า มีสมุนไพรบางชนิดสามารถกำจัดยุงได้ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆจึงได้ศึกษาพีชสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก ซึ่งก็คือ "มะกรูด" พบว่าเปลือกผิวมะกรูดมีสารจำพวกน้ำมันหอมระเหย a mysterious flora-citrus aroma ที่สามารถไล่ยุงได้ และจากการทดลองเพิ่มเติม เราสามารถนำน้ำมันหอมระเหยนั้นมาใช้ในรูปผลิตภัณฑ์เทียน โดยให้มีส่วนผสมของผิวเปลือกมะกรูดปั่นละเอียด 14% ซึ่งจะได้เทียนที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงมากที่สุด ส่วนวิธีการทำนั้นก็ง่าย เหมือนการทำเทียนธรรมดาทั่วๆไป เพียงแต่เราเติมผงผิวเปลือกมะกรูดเข้าไปเท่านั้น จากเทียนธรรมดาที่ให้เพียงแค่แสงสว่าง กลับสามารถไล่ยุงได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

"สิ่งแวดล้อมคือชีวิต" คำกล่าวนี้ยังเป็นจริงเสมอ ในเมื่อวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำได้ไม่ยากเลย อย่างเช่นการใช้เทียนไขไล่ยุงนี้ ก็ถือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากพืชให้คุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยใช้ของไทย ที่มาจากความคิดและภูมิปัญญาของคนไทยล้วนๆ จากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและราคาถูกในประเทศ แทนการซื้อของจากนอกประเทศที่ทำให้เงินตรารั่วไหลและเสียดุลการค้า

ประโยชน์

5.     ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

6.     ตระหนักถึงคุณค่าของพรรณพืช เราสามารถใช้พืชให้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน

7.     ได้รับประโยชน์จากแสงเทียนและสามารถไล่ยุงไปพร้อมๆกัน

8.     ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีไล่ยุง

ขั้นตอนการทำเทียน

6.     นำผิวเปลือกมะกรูดไปตากแดดทิ้งไว้จนแห้ง (ประมาณ 2 วัน) แล้วปั่นละเอียด

7.     ใส่น้ำลงในหม้อต้มน้ำให้ร้อน

8.     ใส่เนื้อเทียนลงไป ในกระป๋อง 43 กรัม คนเนื้อเทียนในกระป๋อง ให้ละลาย

9.     เมื่อเทียนละลายแล้ว ใส่ผิวเปลือกมะกรูดแห้งปั่น 7 กรัม ลงไปในกระป๋อง

10.                        ใช้คีมจับกระป๋อง เทน้ำเทียนลงในแม่พิมพ์ที่ใส่ไส้เทียนและทาด้วยน้ำมันไว้แล้ว ตั้งแม่พิมพ์ในแนวนอนให้ตกตะกอนข้างใดข้างหนึ่ง ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมงให้เทียนแห้งสนิท แล้วแกะแม่พิมพ์ออก

น.ส. อัมพา สมศักดิ์

ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา

 

 แหล่งอ้างอิง : โครงงานทดลองสมุนไพรไล่ยุง รร.เตรียมอุดมศึกษา